Ana səhifə | Tariflər | Ekspertiza

Sıra №-si

Xidmətlərin adı

Tariflər

(ƏDV ilə, manatla)

2. Malın mənşə ölkəsinin müəyyən edilməsi üzrə ekspertizanın keçirilməsi xidmətləri

2.1.

Kənd təsərrüfatı məhsulları (çəkiyə görə)

 

2.1.1.

10 tona qədər

6,0

2.1.2.

10 tondan 50 tona qədər

15,0

2.1.3.

50 tondan 100 tona qədər

20,0

2.1.4.

100 tondan 200 tona qədər

30,0

2.1.5.

200 tondan 500 tona qədər

60,0

2.1.6.

500 tondan yuxarı

120,0

2.2.

Yeyinti məhsulları (çəkiyə görə)

 

2.2.1.

10 tona qədər

6,0

2.2.2.

10 tondan 50 tona qədər

15,0

2.3.

50 tondan 100 tona qədər

20,0

2.4.

100 tondan 200 tona qədər

30,0

2.5.

200 tondan 500 tona qədər

60,0

2.6.

500 tondan yuxarı

120,0

2.3.

Sənaye malları (çəkiyə görə)

 

3.1.

10 tona qədər

15,0

3.2.

10 tondan 50 tona qədər

20,0

3.3.

50 tondan 100 tona qədər

35,0

3.4.

100 tondan 200 tona qədər

60,0

3.5.

200 tondan 500 tona qədər

80,0

3.6.

500 tondan yuxarı

120,0

2.4.

Kimya sənayesi və neft məhsulları (hər bit ton üçün)

1,0

2.5.

Maşın və avadanlıqlar  (dəyərə görə)

 

4.1.

20 min manata qədər

30,0

4.2.

20 min manatdan 50 min manata qədər

65,0

4.3.

50 min manatdan 75 min manata qədər

100,0

4.4.

75 min manatdan 100 min manata qədər

140,0

4.5.

100 min manatdan yuxarı

170,0

2.6.

Taxta və meşə materialları (həcmə görə)

 

6.1.

30 m3-ə qədər

105,0

6.2.

30 m3-dən 60 m3-ə qədər

140,0

6.3.

60 m3-dən yuxarı

170,0

2.7.

Xam neft (hər bir sertifikat üçün keçirilən ekspertizaya görə)

2300,0

2.8.

Təbii qaz (1 mln. m3 üçün)

280,0

2.9.

Elektrik enerjisi (1 mln. kvt/s üçün)

180,0

2.10.

Qara metal (1 ton üçün)

0,03

2.11.

Əlvan metal (1 ton üçün)

1,5

2.12.

Əlvan metal birləşmələri (oksidlər, hidroksidlər, peroksidlər)(1 ton üçün)

0,4

2.13.

İstehsalat və məişət tullantıları (1 ton üçün)

0,7