Ana səhifə | Tariflər | Məsləhət

Sıra №-si

Xidmətlərin adı

Tariflər

(ƏDV ilə, manatla)

3.

Müraciət əsasında Avropa İttifaqı ölkələrinə yeyinti məhsullarının ixracı ilə məşğul olan istehsal və emal müəssisələrində qida təhlükəsizliyinin idarə edilməsi sistemlərinin tətbiqi ilə bağlı planların hazırlanması və məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi (istehsal və ya emal olunan bir məhsul növü üzrə)

2800,0